Podział pracy
 

Podział pracy

 

 

 

Tak jak w większych przedsiębiorstwach, tak i w małych i średnich istnieje stała potrzeba wdrażania zmian. Jednak w przypadku tych drugich często jest tak, że nie ma na tyle pracy by zatrudniać agenta zmian na cały etat. Możliwość elastycznego korzystania z usług konsultanta wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Firma ma dostęp do profesjonalnych rozwiązań bez ponoszenia nadmiernych kosztów. Część zadań może być wykonana taniej korzystając z wewnętrznych zasobów firmy i poddając je tylko nadzorowi konsultanta. Podział pracy prezentuje poniższy schemat:

 

Skuteczność zmian

 

Wspólne spotkania pracowników, kierownictwa i konsultanta to między innymi: prezentowanie raportów, prezentowanie propozycji działań, zatwierdzanie harmonogramu działań, nadzór nad wdrażaniem zmian, szkolenia

 

Praca samodzielna konsultanta to między innymi: analiza danych, przygotowywanie raportów, przygotowywanie propozycji działań

 

Praca samodzielna pracowników i kierownictwa to między innymi: operacyjne wdrażanie uzgodnionych działań, przygotowywanie raportów, przygotowywanie propozycji działań

 

Zaprezentowany podział pracy stanowi SYSTEM. Tak jak o sile całego łańcucha decyduje ogniowo, które jest najsłabsze, tak i w tym wypadku o skuteczności działań będzie decydować najsłabszy element. Jakość pracy konsultanta wpływa na jakość zadań podejmowanych przez pracowników przedsiębiorstwa, ale również w drugą stronę: jakość pracy pracowników wdrażających zmiany wpływa na efekty pracy konsultanta.

 

Podejmując współpracę dotycząca doradztwa deklaruję zarezerwowanie odpowiedniej ilości czasu na potrzeby firmy (swojego Klienta). Z drugiej strony kierownictwo musi podjąć decyzję o zarezerwowaniu odpowiednich zasobów firmy na rzecz zmian. Jako konsultant nie podejmuję się rozpoczęcia współpracy, bez podjęcia przez kierownictwo tej strategicznej decyzji. Oznacza ona między innymi, że wszelkie uzgodnione działania będą realizowane w następujących warunkach:

–pracownik oddelegowany do wdrożenia uzgodnionych działań ma zarezerwowaną odpowiednią ilość czasu wolną od obsługi bieżących działań operacyjnych

–działania wykonywane są zawsze w ramach standardowych godzin pracy lub w dobrowolnych nadgodzinach zawsze płatnych

 

Wszelkie projekty, w których koszty zmian przenoszone są na pracowników (np. pracownik zostaje po godzinach niepłatnych by zebrać dane wymagane przez konsultanta) z góry skazane są na niepowodzenieWdrażanie zmian jest zbyt ważne,
aby robić to przy okazji...

Kontakt

504-207-642
Tomasz Andrzejewski
os. XXV-lecia 2a/9
58-260 Bielawa

tomasz@mspdoradztwo.pl

Log in