Zarządzanie firmą – obszary wsparcia

 

Obszary Wsparcia

 

 

 

 

Poniżej znajdą Państwo przykłady typowych bolączki małych i średnich przedsiębiorstw, które mogę pomóc rozwiązać

 

  Obszar Niedoskonałość Skutek
Strategia rynkowa Strategia rynkowa Nieznajomość swoich klientów i konkurentów. Brak świadomości na czym polega wartość oferowanego produktu oraz brak celowego kształtowania oferty w oparciu o tą wiedzę Brak przychodów od potencjalnych klientów, niski poziom stałych klientów
Cele Cele Brak jasno wyznaczonych celów albo brak mierzenia poziomu osiągania wyznaczonych celów Mniejsze od potencjalnego zaangażowanie pracowników, nieefektywne angażowanie innych zasobów
Raporty Raporty Wykorzystywanie księgowości tylko do obliczenia należnych podatków. Brak systematycznych raportów dotyczących kluczowych obszarów przedsiębiorstwa albo nadmiar raportów. Brak bieżącej informacji zarządczej służącej podejmowaniu właściwych decyzji. W przypadku nadmiaru raportów marnotrawstwo zasobów na działania nie przynoszące wartości dodanej
Wdrażanie nowych pomysłów Wdrażanie nowych pomysłów Wdrażanie zbyt wielu projektów na raz albo niezdolność decyzyjna i pozostawanie wielu pomysłów niewdrożonych Marnotrawstwo zasobów zaangażowanych w projekty, które utknęły w trakcie realizacji i nieosiąganie zysków z projektów, które pozostały pomysłami
Ograniczenia Ograniczenia Ignorowanie ograniczeń bądź nieuświadamianie sobie ograniczeń. Niewykonanie albo opóźnione wykonanie naprawdę ważnych działań.
Badanie przyczyn niezgodności Badanie przyczyn niezgodności Brak badania przyczyn albo ograniczenia działań do „szukania winnego”. Brak refleksji nad rzeczywistymi źródłami błędów. Brak rozwiązania problemów i powtarzanie się błędów.
Zapobieganie Zapobieganie Szczytem osiągnięć jest szybka reakcja na pojawiający się błąd. Jeżeli przedsiębiorstwo potrafi osiągnąć ten cel to dobrze, ale niewystarczająco jeżeli jest brak kompleksowego podejścia do zapobiegania pojawianiu się błędów. Marnotrawstwo zasobów – systemowe zapobieganie błędom jest tańsze od reagowania na błędy, które już wystąpiły.
Zarządzanie pracownikami Zarządzanie pracownikami Wszyscy odpowiadają za wszystko. Brak jasno określonych zadań i obszarów odpowiedzialności. Marnotrawstwo wynikające z wykonywania tej samej czynności przez kilka osób albo zaniedbanie obszaru, którym nikt się nie zajmuje.
Inicjatywa pracowników Inicjatywa pracowników Brak świadomego wyzwalania inicjatywy pracowników. Niewykorzystanie potencjału drzemiącego w pracownikach.
Zapasy Zapasy Niedostosowanie wielkości i struktury zapasów do zapotrzebowania zgłaszanego przez dział produkcji / klientów. Niezgodność stanu rzeczywistego ze stanem systemowym. Problemy z płynnością finansową, zniszczenia materiałów oraz ich przeterminowanie (za duże zapasy). Postoje, nagłe zmiany planów produkcyjnych, koszty związane z przyspieszeniem dostaw, niezaspokojenie popytu Klientów (za małe zapasy).
Produkcja Produkcja Niedostosowanie czasu cyklu następujących po sobie etapów produkcji. Marnotrawstwo związane z czasem oczekiwania, nadmierne zapasy półproduktów, długi czas realizacji zleceń, brak elastyczności względem zmian zapotrzebowań Klientów.
Przezbrojenia Przezbrojenia Długi czas przezbrojeń, brak informacji o tym ile on dokładnie wynosi i co się na niego składa Marnotrawstwo związane z czasem oczekiwania, długi czas realizacji zleceń, brak elastyczności względem zmian zapotrzebowań Klientów
Utrzymanie ruchu Utrzymanie ruchu Awarie maszyn w najmniej odpowiednim czasie. Opóźnione zlecenia produkcyjne i wysokie koszty pilnych napraw
Podatki/dotacje Podatki / dotacje Uzyskanie dotacji bądź zapłata niższego podatku jest celem samym w sobie oderwanym od podstawowego celu działania przedsiębiorstwa. Przy zastosowaniu rozliczeń podatku w oparciu o podatkową książkę przychodów i rozchodów podstawowym kryterium zakupów staje się zapłata mniejszego podatku zamiast to czy Klient potrzebuje danego towaru. Marnotrawstwo zasobów na niepotrzebne zakupy. Choć chwilowo zapłacimy mniejszy podatek, to każde oderwanie działalności przedsiębiorstwa do Klienta rodzi poważne negatywne konsekwencje.
Certyfikaowany system zarządzania jakością Certyfikowany system zarządzania jakością Wdrożony na rzecz uzyskania certyfikatu system zarządzania jakością, „żyje własnym życiem” w oderwaniu od rzeczywistych działań w przedsiębiorstwie. Zamiast pomagać jest źródłem niepotrzebnej biurokracji i co rocznego stresu nie mającego nic wspólnego z spełnianiem oczekiwań Klientów oraz rzeczywistym przesłaniem jakie niesie Norma ISO 9001. Marnotrawstwo zasobów na działania nie wnoszące wartości dodanej, spowalnianie procesów. Spadek morale pracowników, ponieważ muszą robić rzeczy, których nie rozumieją albo w których nie widzą sensu.

Odpowiedzią na te i inne problemy jest wdrożenie zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa opartych na dwóch filarach: norma ISO 9001 oraz Lean Management. Więcej o tym w zakładce :Wdrażanie zmian jest zbyt ważne,
aby robić to przy okazji...

Kontakt

504-207-642
Tomasz Andrzejewski
os. XXV-lecia 2a/9
58-260 Bielawa

tomasz@mspdoradztwo.pl

Log in