Praca wykonywana partiami a przeływ jednej sztuki

Praca wykonywana partiami a przepływ jednej sztuki

 

 

 

 

Poniższy przykład dotyczy prostego zadania, tak by w możliwie prosty sposób przedstawić główne różnice między pracą wykonywaną partiami i wykonywanej zgodnie z przepływem jednej sztuki. Zazwyczaj dylemat związany z wyborem możliwie najlepszego sposobu organizacji pracy dotyczy o wiele bardziej skomplikowanej sytuacji z istniejącymi dodatkowymi ograniczeniami związanymi np. z transportem międzyoperacyjnym.

PRZYKŁAD:

Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Pracownik sklepu detalicznego otrzymuje zadanie zamontowania 10 klamek do regału wystawowego. Aby wykonać zadanie trzeba wykonać 3 rodzaje czynności: odszukanie klamki na regale z zapasami, sprawdzenie kompletności wszystkich części, zamontowanie klamki na stojaku wystawowym. Przyjmijmy założenie, że wykonanie każdego rodzaju czynności trwa tyle samo.

Praca wykonywana partiami a przeływ jednej sztuki

Zadanie może być wykonane partiami albo zgodnie z przepływem jednej sztuki.

Kierunek pracy wykonywanej zgodnie z przepływem jednej sztuki

Kierunek pracy wykonywanej zgodnie z przepływem jednej sztuki

Kierunek pracy wykonywanej partiami Kierunek pracy wykonywanej partiami
Lp. I czynność II czynność III czynność
1 Odszukanie klamki na regale z zapasami Sprawdzenie kompletności wszystkich częśći Zamontowanie klamki na stojaku wystawowym
2 Odszukanie klamki na regale z zapasami Sprawdzenie kompletności wszystkich częśći Zamontowanie klamki na stojaku wystawowym
3 Odszukanie klamki na regale z zapasami Sprawdzenie kompletności wszystkich częśći Zamontowanie klamki na stojaku wystawowym
4 Odszukanie klamki na regale z zapasami Sprawdzenie kompletności wszystkich częśći Zamontowanie klamki na stojaku wystawowym
5 Odszukanie klamki na regale z zapasami Sprawdzenie kompletności wszystkich częśći Zamontowanie klamki na stojaku wystawowym
6 Odszukanie klamki na regale z zapasami Sprawdzenie kompletności wszystkich częśći Zamontowanie klamki na stojaku wystawowym
7 Odszukanie klamki na regale z zapasami Sprawdzenie kompletności wszystkich częśći Zamontowanie klamki na stojaku wystawowym
8 Odszukanie klamki na regale z zapasami Sprawdzenie kompletności wszystkich częśći Zamontowanie klamki na stojaku wystawowym
9 Odszukanie klamki na regale z zapasami Sprawdzenie kompletności wszystkich częśći Zamontowanie klamki na stojaku wystawowym
10 Odszukanie klamki na regale z zapasami Sprawdzenie kompletności wszystkich częśći Zamontowanie klamki na stojaku wystawowym

W obydwu przypadkach łącznie do wykonania jest 30 czynności. A zatem czy ma znaczenie to w jakiej kolejności będą one wykonywane ?

 

STAN WYKONANEJ PRACY w zależności od ilości wykonanych czynności i sposobu pracy

Ilość wykonanych czynności

Praca wykonywana partiami

Praca wykonywana zgodnie z przepływem 1 sztuki

3

3 odszukane klamki w regale z zapasami

1 klamka odszukana w regale z zapasami, sprawdzona pod względem kompletności, zamontowana na stojaku wystawowym

15

10 odszukanych klamek w regale z zapasami, z czego 5 sprawdzonych pod względem kompletności

5 klamek odszukanych w regale z zapasami, sprawdzonych pod względem kompletności i zamontowanych na stojaku wystawowym

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że kolejność wykonywanych czynności nie ma znaczenia. Intuicyjne może się nawet wydawać, że praca wykonywana partiami będzie wydajniejsza, sprawniejsza. Ale czy rzeczywiście ?  Poddajmy każdy ze sposobów pracy „testowi na odporność” na różne sytuacje zdarzające się w rzeczywistości biznesowej.

Wyobraźmy sobie splot następujących wydarzeń albo wystąpienie choćby jednego z nich.

Rodzaj zdarzenia Opis
Zmiana wykonywanego zadania Zmiana wykonywanego zadania Na godzinę przed zakończeniem zmiany pracownik dostał do wykonania zadanie polegające na zamontowaniu 10 klamek do  stojaka wystawowego. Po wykonaniu 15 czynności musiał zadanie przerwać, ponieważ właśnie przyjechał dostawca i trzeba było przyjąć dostawę. Do końca zmiany nie zdążył już powrócić do pierwszego zadania.
 Dłuższa przerwa w wykonywaniu zadania Dłuższa przerwa w wykonywaniu zadania Pracownik po zakończeniu pracy odebrał swoje dziecko z przedszkola. Od kilku dni dziecko kaszlało, dziś jego stan pogorszył się na tyle, że w kolejnych dniach trzeba było zostać z nim w domu. Pracownik dostał 3 dni zwolnienia chorobowego. W sklepie natężenie innych prac nie pozwoliło innym pracownikom dokończyć montowania klamek do  stojaka wystawowego.
 Potencjalny Klient przybywa do sklepu Potencjalny Klient przybywa do sklepu Do sklepu przychodzi Klient, który byłby skłonny kupić klamkę, o ile trafiłby do niego sygnał o ciekawej ofercie.
 Zmiana wykonującego zadanie Zmiana wykonującego zadanie Zwolnienie chorobowe pracownika, który rozpoczął montowanie klamek do regału wystawowego przedłużyło się na kolejne dni. Kierownik wydał polecenie innemu pracownikowi by bez względu na  inne zadania dokończył montowanie klamek do stojaka wystawowego.

 

 Rodzaje zdarzenia  MOŻLIWE KONSEKWENCJE zdarzeń

Praca wykonywana partiami

Praca wykonywana zgodnie z przepływem 1 sztuki

Zmiana wykonywanego zadania Zmiana wykonywanego zadania Przerwanie wykonywania zadania po 15 czynnościach wymaga przechowania w jakimś miejscu klamek wyciągniętych z regału. Zmiana wykonywanego zadania poprawnie Wszystkie pobrane klamki z regału z zapasami zostały zamontowane do stojaka wystawowego. Nie ma konieczności przechowywania „pracy w toku”
Dłuższa przerwa w wykonywaniu zadania Dłuższa przerwa w wykonywaniu zadania Ze względu na swój tymczasowy charakter „praca w toku” zazwyczaj przechowywana jest w sposób nieodpowiedni i w niewłaściwych miejscach. Łatwo sobie wyobrazić, że klamki pozostawione na ladzie bądź podłodze zostają strącone, a jedna z nich ulega uszkodzeniu Dłuższa przerwa w wykonywaniu zadania poprawnie Ponieważ nie ma w „pracy w toku” nie ma też potencjalnego zagrożenia uszkodzenia klamek w wyniku złego przechowywania
Potencjalny Klient przybywa do sklepu Potencjalny Klient przybywa do sklepu Po 15 wykonanych czynnościach ani jedna klamka nie jest zamontowana do stojaka wystawowego. Potencjalny Klient nie dostaje sygnału o ciekawej ofercie. Potencjalny Klient przybywa do sklepu poprawnie Po 15 wykonanych czynnościach 5 klamek jest zamontowanych do stojaka wystawowego. Potencjalny Klient dostaje sygnał o ciekawej ofercie i kupuje jedną z klamek
Zmiana wykonującego zadanie Zmiana wykonującego zadanie Pierwszą czynnością pracownika, który ma dokończyć pracę zaczętą przez innego pracownika musi być odnalezienie „miejsca”, w którym praca została przerwana. Pracownik widzi, że wszystkie 10 klamek są już wyciągnięte z regału z zapasami, ale wątpliwe by było jednoznacznie wiadomo, które z tych klamek zostały już sprawdzone. Skrupulatność wymaga by sprawdzanie kompletności klamek dokonać od początku dla wszystkich klamek. Oznacza to powtórne wykonanie 5 czynności. Zmiana wykonującego zadanie poprawnie Ponieważ brak „pracy w toku” łatwo zorientować się, co zostało już wykonane i można natychmiast zacząć kontynuować wykonywanie zadania bez potrzeby cofania się o kilka kroków wstecz.

 

KRYTERIUM OCENY

PODSUMOWANIE PORÓWNAWCZE dwóch sposobów organizacji pracy

Praca wykonywana partiami Praca wykonywana zgodnie z przepływem 1 sztuki
Potrzeby magazynowe POTRZEBY MAGAZYNOWE Wymaga miejsca na magazynowanie „pracy w toku”
(od 9 do 10 klamek)
Nie wymaga miejsca na magazynowanie „pracy w toku”
Jakość JAKOŚĆ Straty jakościowe wynikające z przechowywanie „pracy w toku”
(1 klamka)
Brak strat jakościowych związanych z przechowywaniem „pracy w toku”
Szybkość reagowania na zmiany popytu SZYBKOŚĆ REAGOWANIA NA ZMIANY POPYTU Pierwsza klamka przedstawiona Klientowi po wykonaniu 21 czynności, w związku z tym nie dokonano sprzedaży, której możliwość pojawiła się po wykonaniu 15 czynności Pierwsza klamka przedstawiona Klientowi po wykonaniu 3 czynności, dzięki temu, gdy pojawiła się okazja dokonania sprzedaży po 15 wykonanych czynnościach zrealizowano sprzedaż 1 klamki
Wydajność WYDAJNOŚĆ Łącznie wykonano 35 czynności
(o 5 więcej niż planowano)
Łącznie wykonano 30 czynności, dokładnie tyle ile planowano

Na uwagę zasługuje fakt, iż osiągnięcie większej wydajności przy pracy wykonywanej zgodnie z przepływem jednej sztuki nie wiązało się z większym wysiłkiem pracownika, ale wybraną kolejnością wykonywanych działań. Ostatecznie pracownik nie tylko nie pracuje więcej, ale nawet mniej w porównaniu do pracownika wykonującego pracę partiami.

 

W rzeczywistości biznesowej nie ma idealnie przebiegających procesów. Działając zgodnie z filozofią „lean” uznaje się tą prawdę i tworzy odpowiednie rozwiązania. Przewaga funkcjonowania zgodnie z filozofią lean polega na zdolności odpowiadania na nieprzewidziane sytuacje. Okazuje się, że ta zdolność jest podstawą sukcesu rynkowego.Wdrażanie zmian jest zbyt ważne,
aby robić to przy okazji...

Kontakt

504-207-642
Tomasz Andrzejewski
os. XXV-lecia 2a/9
58-260 Bielawa

tomasz@mspdoradztwo.pl

Log in