Koncepcje i narzędzia


Koncepcje i narzędzia


Lean Manufacturing ISO 9001

Rozwiązania stosowane przeze mnie opierają się na dwóch filarach wyznaczających konkretny kierunek zmian. Są nimi norma ISO 9001 oraz Lean Management. Koncepcje wynikające z tych dwóch filarów są na tyle uniwersalne, że można je z powodzeniem zastosować w każdym przedsiębiorstwie, zarówno produkcyjnym jaki i handlowym czy usługowym. Natomiast zasadność wykorzystania konkretnego narzędzia zależy od skali i specyfiki przedsiębiorstwa.

5S, TPM, KANBAN NARZĘDZIA

5S, TPM, KANBAN, VSM, OEE, SMED, Karty standaryzacji pracy, SPC, FMEA, Poka Yoke, MSA, Analiza Pareto, Diagram Ishikawy, 5xDlaczego?, Matryca umiejętności, Analiza SWOT

Koncepcje i narzędzia
FilaryKONCEPCJE ciągłe doskonalenie, działania zapobiegawcze i korygujące, zarządzanie przez wizualizację, podejście procesowe, klienci wewnętrzni,praca grupowa, mierzalne cele, decyzje na podstawie faktów i liczb, eliminacja marnotrawstwa (7S), eliminacja zmienności procesów, przepływ jednej sztuki, 14 punktów Deminga, DMAIC,
FILARY Lean manufacturing, ISO 9001

ISO 9001
Wdrożenie zasad wynikających z normy ISO 9001 jest pierwszym krokiem w budowaniu organizacji zgodnej z filozofią TQM. Norma jest zbiorem uniwersalnych dobrych praktyk dla każdej organizacji. Dla przedsiębiorstw jest elementarzem, którego nieznajomość coraz częściej decyduje o bycie albo niebycie przedsiębiorstwa na rynku.

Niestety wiele wdrożeń systemów zarządzania opartych o normę ISO 9001 gubi swój pierwotny cel (poprawienie efektywności działania przedsiębiorstwa) na rzecz celu jakim jest uzyskanie certyfikatu. Dlatego proponuję sięgnąć do rozwiązań odwołujących się do normy ISO 9001, ale ze świadomą rezygnacją starania się o certyfikat, tak by w żadnym momencie myślenie o certyfikacie nie przesłoniło pierwotnego celu wprowadzania zmian. Jeżeli posiadają już Państwo system zarządzania jakością mogę dokonać jego przeglądu pod kątem jego przydatności w tworzeniu zysku w Państwa przedsiębiorstwie.

Lean Management
Idea ta łączy się koncepcyjnie z normą ISO 9001 przez wskazanie na ciągłe doskonalenie i zastosowanie wspólnych narzędzi, np. 5S. Dotyczy jednak konkretnego sposobu organizacji przepływu wartości począwszy od dostawców, poprzez procesy wewnątrz przedsiębiorstwa, po dostarczanie produktów / usług do Klientów.

Trudno w kliku słowach mówić o Lean Management by nie trywializować. Sednem jest odrzucenie pracy wykonywanej partiami na rzecz przepływu jednej sztuki. Narzędzia takie jak Poka Yoke, TPM, SMED i inne umożliwiają stworzenie warunków by taki przepływ był możliwy i był efektywny. Natomiast skuteczność zastosowanych narzędzi zależy od istnienia w organizacji „kultury lean”, w której nie istnieją typowe zachowania charakterystyczne dla tradycyjnego modelu zrządzania:
psychologiczna bariera między pracownikami i kierownictwem,
ukrywanie błędów w wyniku strachu przed konsekwencjami,
opór przed zmianami – wdrażanie zmian, kojarzy się pracownikom z utratą pozycji, większym wysiłkiem, możliwością utraty pracy

Nie wszędzie przepływ jednej sztuki jest możliwy. Jednak zastosowanie go w czystej lub pośredniej formie w obszarach, w których może być efektywny przynosi spektakularne rezultaty w postaci zmniejszenia zatorów płatniczych, ilości wykorzystywanego miejsca i nakładów pracy oraz wzrostu sprzedaży.Wdrażanie zmian jest zbyt ważne,
aby robić to przy okazji...

Kontakt

504-207-642
Tomasz Andrzejewski
os. XXV-lecia 2a/9
58-260 Bielawa

tomasz@mspdoradztwo.pl

Log in